Links

Stichting Normering Flexwonen
De Stichting beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidmigranten voldoen en onderhoudt de normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden, maar deze niet zelf in beheer hebben, maar inkopen bij SNF-geregistreerde ondernemingen, kunnen zich laten registreren in het SNF-inhuur-register. Deze organisaties worden ook jaarlijks gecontroleerd en wordt dan geconstateerd dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is betrokken, dan wordt de organisatie uit het register geschreven.
Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

http://www.normeringflexwonen.nl/zoek/default.aspx?k=Jenz&s=SNF

ABU
Zo'n 70% van de Nederlandse uitzendorganisaties is lid van de ABU en voldoet aan strenge eisen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Deze kwaliteitsbeheersing in de uitzendbranche wordt steeds belangrijker, omdat de rol van de uitzendbranche op de arbeidsmarkt steeds groter wordt.

www.abu.nl

NEN 4400-01
De NEN 4400-1 norm is het nieuwe keurmerk voor de uitzendbranche. Deze norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming; er wordt gekeken of een uitzendonderneming voldoet aan zijn verplichtingen uit arbeid. Met verplichtingen uit arbeid wordt in deze norm bedoeld: de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de belastingdienst, het UWV en andere overheidsinstanties te beperken. De NEN 4400-1 norm stelt hoge eisen aan uitzendbureaus en beperkt daarmee de risico’s voor inleners. De NEN 4400-1 norm is te vinden op de website van de Stichting Normering Arbeid.
www.normeringarbeid.nl

SNCU Ketenaansprakelijkheid inlener (opdrachtgever)
Ieder uitzendbureau heeft de plicht om de voor de uitzendbranche geldende cao’s te volgen. Helaas zijn er nog steeds uitzendbureaus die onder deze verplichting proberen uit te komen. U als ondernemer loopt ook risico’s als u via een dergelijk bedrijf uw werknemers inleent. U kunt voor de overtredingen die het uitzendbureau begaat namelijk ook aansprakelijk worden gesteld.Deze hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling is gecreëerd met artikel 7:692 van het Burgerlijk Wetboek. Het betekent dat een ingeleende uitzendkracht de keuze heeft om ook de inlener aansprakelijk te stellen voor het niet ontvangen van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Leent u werknemers echter via een gecertificeerd uitzendbureau in, dan bent u van deze aansprakelijkheid gevrijwaard.

Artikel 7:692 is een uitbreiding van de huidige (al bestaande) 'reguliere' ketenaansprakelijkheid, waarbij inleners aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet afdragen van loonheffingen en omzetbelasting door het uitzendbureau.

www.sncu.nl

 

JenZ Engineering b.v.
Rijksweg Zuid 252
6161 BZ Geleen
Tel:  +31 (0)88-18.88.150
Fax:  +31 (0)88-18.88.151