ANTI DISCRIMINATIEBELEID2019-05-19T17:52:12+02:00

Anti discriminatie Beleid Jenz People

Gelijke kansen voor iedereen

Werk creëert waarde voor iedereen. Daarom vinden we dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Discriminatie? Daar doen we dus niet aan! Jenz spant zich in voor een gelijke behandeling van iedereen en voor een divers personeelsbeleid. Aan deze overtuiging houden wij ons strikt bij het werven en selecteren van kandidaten.

Algemeen uitgangspunt

De bedrijfsvoering van Jenz Engineering b.v. is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.
Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Doel

Het doel van dit beleid is om jegens de medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

  • Wat Jenz Engineering b.v. verstaat onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
  • Wat het standpunt is van Jenz Engineering b.v. ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
  • Handelen door de medewerkers:
  • Wat van de medewerkers wordt verwacht hoe zij handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij dewerkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
  • Waar de medewerker terecht kan voor overleg en/ of een melding;
  • Verantwoordelijkheden van de werkgever.

Voor meer info  KLIK HIER voor het anti-discriminatie beleid 

Jenz People hecht grote waarde aan jouw privacy en dat van onze klanten en leveranciers.
Klik rechts voor de privacyverklaring / AVG van Jenz People.
privacyverklaring AVG