ZZP2019-08-26T17:48:41+02:00

ZZP

Stappenplan ZZP Contractmanagement

Stap 1: aanmelden dienstverlening

Tijdens dit gesprek maken we uw aanmelding compleet, kiezen de de beste productoptie (Basis, Plus of Compleet) en bespreken we het contract.

Stap 2: aanmelden zzp’ers

We vragen u om gegevens als contactinformatie en de gemaakte afspraken met de zzp’er over de duur van de opdracht en het tarief. Als de gegevens compleet zijn, sturen wij een mail naar de zzp’er met het verzoek uw gegevens te controleren en zijn informatie verder aan te vullen.

Stap 3: zzp’er vult gegevens aan

We vragen de zzp’er om onderstaande gegevens toe te voegen:

Een gewaarmerkt kvk uittreksel, niet ouder dan drie jaar, kopie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, BTW nummer, opdrachtomschrijving, eigen modelovereenkomst (NB bij compleet is dit niet nodig en wordt de goedgekeurde modelovereenkomst van P2B gebruikt). Wij vragen bovendien aan de zzp’er om een checklist in te vullen inzake de opdracht. Is het dossier compleet? Dan gaat het naar het back-office van P2B.

Stap 4: Back-Office voert DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) check uit

Door de Back-Office wordt gecontroleerd of de opdracht voldoet aan de Wet DBA. Wanneer er nog onduidelijkheden of vragen zijn, neemt de back-office contact op met een gespecialiseerde arbeidsrecht advocaat en vervolgens met de zzp’er.

Stap 5: akkoord gegevens zzp’er

U ontvangt een melding wanneer het dossier volledig is ingevuld en de juridische toetsing heeft doorstaan.

Stap 6: Start werkzaamheden ZZP-er

De opdracht van de zzp’er kan nu beginnen. P2B maakt, namens de zzp’er, de factuur en betaalt deze uit. U ontvangt van ons een factuur over hetzelfde bedrag, aangevuld met de kosten van de dienstverlening:

Stap 7: tussentijdse toets en advisering

Om te waarborgen dat er gedurende de opdracht conform de Wet DBA wordt gewerkt, voert P2B regelmatig een tussentijdse toets uit. Zijn er afwijkingen? Dan nemen wij contact met u op om de situatie door te nemen en u van (juridisch) advies te voorzien.

Jenz People ZZP

Maak een afspraak en neem vrijblijvend contact met ons op.

CONTACT
Jenz People talent gezocht

De 9 zekerheden en voordelen van ZZP-ers via Jenz

 1. ZZP contractmanagement (sluit voor u en uw zzp’ers schijnzelfstandigheid uit).
  Je huurt de ZZP-er in voor een bepaalde opdracht. Als de opdracht eindigt, eindigt de samenwerking.
 2. P2B betaalt de ZZP-er uit en draagt daarbij loonheffingen en sociale premies af. Hierdoor heb jij geen risico op boetes en naheffingen.
 3. De ZZP-er werkt in overeenkomst van opdracht. Er is dus géén sprake van een arbeids-, uitzend- of payrollovereenkomst.
 4. De financiële en administratieve afwikkeling wordt gedaan door Jenz. U hoeft alleen de juiste ZZP-er te vinden !
 5. Stroomlijning en vereenvoudiging van de administratie: één factuur per week en dus veel minder indirecte kosten.
 6. Het factuurbedrag dat je nu gewend bent te betalen aan je zzp’er, blijft gelijk.
 7. Verzekeringsaanbod bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheidsverzekering of arbeidsongeschiktheid.
 8. Verbeterd administratief proces.
 9. Stroomlijning en vereenvoudiging van de salarisadministratie: één factuur per week en dus veel minder indirecte kosten. Door belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten.
Jenz People ZZP

Wet DBA | Wel of geen ZZP-er ?

Samen met de opdrachtgever is de ZZP-er verantwoordelijk voor de arbeidsrelatie die zij aangaan. Samen bepalen zij of er sprake is van een dienstbetrekking (loondienst). Vaak is duidelijk dat daar geen sprake van is. Om te bepalen of er sprake is van loondienst helpen de antwoorden op deze 3 vragen:

Heb je de verplichting tot persoonlijke arbeid? (je moet het werk zelf doen)

Is er een gezagsverhouding? (de opdrachtgever bepaalt hoe je het werk moet uitvoeren)

Krijg je loon? (er wordt meer betaald dan de kosten die je als zzp’er maakt)

Geen loondienst

Is het antwoord op 1 of meer vragen ‘nee’? Dan is er geen sprake van loondienst. Een modelovereenkomst is niet nodig, maar hier kan naar wens wel gebruik van gemaakt worden.

Wel loondienst

Is het antwoord op alle de 3 vragen ‘ja’? Dan is er wel sprake van loondienst. Je voert de opdracht in loondienst uit.

Gevolgen loondienst

Loondienst betekent dat de opdrachtgever loonheffingen moet gaan inhouden. Voor de zzp’er kan het werken in loondienst gevolgen hebben voor de ondernemersaftrek zoals zelfstandigenaftrek of startersaftrek.